Stores


Nicosia - 65 Kennedy Avenue, Nicosia, 1076 , Cyprus, Tel +357 22672525, Fax +357 22672424
Larnaca - 19A Giannou Kranidioti, Larnaca, Cyprus, Tel +357 24665486, Fax +357 24665486
Limassol - 43 Nikou Pattichi, Limassol, Cyprus, Tel +357 25737322, Fax +357 22672424